Aurora Cannabis

Aurora Cannabis

Aurora Cannabis Inc. är en kanadensisk licensierad cannabisproducent med huvudkontor i Edmonton. Företaget handlas på Toronto Stock Exchange och Nasdaq under tickern ACB. Från slutet av september 2018 hade Aurora Cannabis åtta licensierade produktionsanläggningar, fem försäljningslicenser och verksamhet i 25 länder. Företaget hade en finansierad kapacitet på över 625 000 kilogram cannabisproduktion per år, med den största delen av kapaciteten baserad i Kanada och en växande närvaro på internationella marknader, särskilt i Danmark och Latinamerika. Aurora är det näst största cannabisföretaget i världen efter marknadsvärde, efter Canopy Growth Corporation. För den som vill göra hampa investeringar finns här en samling cannabis aktier och etf:er. 

Aurora Cannabis – Kärnvärden och vision 

Auroras kärnvärden och vision framhävs tydligt på deras hemsida. De tror starkt på den globala cannabisindustrin och dess tillväxtpotential. Företaget strävar efter att växa på ett mätt och hållbart sätt, samtidigt som de utnyttjar sin expertis på medicinska marknader för att upptäcka nya möjligheter och möta konsumenternas efterfrågan. Med expertis inom snabbt rörliga och starkt reglerade marknader, växtförädling, biomedicinsk vetenskap och ett åtagande att överlägsna operationer, framstår Aurora som en kraftfull aktör inom cannabislandskapet.

Varumärken och produkter

Aurora erbjuder ett brett utbud av varumärken för både medicinska patienter och vuxenkonsumenter. Oavsett om du är en patient med specifika medicinska behov eller en tillfällig konsument, kan du lita på Auroras produkter av högsta klass för att tillgodose dina behov.

Forskning och innovation

Aurora ligger alltid i framkant när det gäller cannabisforskning för att möta nuvarande och framtida patienters och konsumenters behov. Med en vetenskapligt stödd, konsumentdriven inställning till produktutveckling och innovation erbjuder de ständigt nya och unika sorter och produktformat. De kommer aldrig att sluta innovera. Dessutom bygger de på ett decennium av forskning och innovation för att modernisera cannabisväxten. Sedan starten har deras team inkluderat medlemmar som spelade nyckelroller i kartläggningen av cannabisgenomet, och de har byggt ett av de mest omfattande genetiska biblioteken för cannabis i hela världen.

Miljö och samhälle 

Aurora är medveten om den miljömässiga påverkan av cannabisproduktion och strävar efter att förbättra den över tid genom bättre avfallshantering, energieffektivitet och minskning av sitt fotavtryck. De ger också tillbaka till de samhällen där deras team arbetar och bor genom frivilligarbete, sponsring och välgörenhetsgivande. Dessutom bygger Aurora på en grundläggande respekt för mänskliga rättigheter och stöder aktivt pågående förespråkande arbete för individer dömda för enkel cannabisinnehav. 

Aurora Cannabis Inc. representerar en ny era inom den globala cannabisindustrin. Med en stark närvaro i Kanada och en växande närvaro på den internationella scenen, kombinerat med en djup förståelse för forskning, innovation och samhällsansvar, är Aurora väl positionerat för att leda vägen i en bransch som står inför snabb tillväxt och förändring.

Korta fakta om Aurora Cannabis inc.

 • Startår: 2006
 • Grundare: Terry Booth, Steve Dobler, Chris Mayerson, Dale Lesack, Daniel Petrov
 • Huvudkontor: Edmonton, Kanada
 • Börsnoteringar: TSX (Toronto Stock Exchange) och Nasdaq under tickern ACB
 • Ticker: ACB
 • Intäkter (2019): Can$248 miljoner
 • Rörelseresultat (2019): Can$ -297 miljoner
 • Nettoinkomst (2019): Can$ -291 miljoner
 • Totala tillgångar (2019): Can$5.5 miljarder
 • Totalt eget kapital (2019): Can$4.4 miljarder
 • Antal anställda: 2779
 • Dotterbolag: Bland andra Pedanios GmbH, Urban Cultivator, Australis Capital Inc., CanvasRx Inc., H2 Biopharma Inc., Peloton Pharmaceuticals Inc., Aurora Larssen Projects Ltd., Larssen Ltd., Aurora Cannabis Enterprises Inc., BC Northern Lights Enterprises Ltd., Medreleaf (Australien)
Anette Lindkvist
Senaste inläggen av Anette Lindkvist (se alla)