cannabis ruderalis

Cannabis ruderalis

Cannabis Ruderalis, en variant av det kända Cannabis-släktet, är infödd i Central- och Östeuropa och Ryssland. Även om den överskuggas av sina mer populära motsvarigheter, Cannabis Sativa och Cannabis Indica, har Cannabis Ruderalis unika egenskaper som ger den en egen plats i cannabisvärlden.

Botaniskt ursprung

Till skillnad från sina större kusiner är Cannabis Ruderalis sällan högre än 0,61 meter, en dvärg i jämförelse. Dess lilla storlek hindrar dock inte dess anpassningsförmåga. Termen ”ruderalis” är latin och antyder dess tendens att växa bland avfall, vilket indikerar en ihärdig förmåga att trivas i hårda eller utsatta miljöer. Dess ursprung går tillbaka till Central- och Östeuropa och Ryssland, som kännetecknas av kalla klimat och korta växtsäsonger. Cannabis Ruderalis har utvecklats till en otroligt tålig växt som klarar de ogynnsamma förhållandena i dessa regioner med bravur.

Unika egenskaper: Autoblomning och mer

En avgörande egenskap som skiljer Cannabis Ruderalis från andra är dess förmåga att blomma baserat på mognad snarare än fotoperiod. Detta fenomen, som kallas ”autoflowering”, gör att växten kan nå mognad inom 5-7 veckor efter plantering från utsäde, en betydligt kortare tillväxtperiod än för sina motsvarigheter. Denna unika egenskap har gjort den intressant för förädlare över hela världen som ser potential i dess härdighet och snabba tillväxtcykel.

Intressant nog innehåller Cannabis Ruderalis lite tetrahydrocannabinol (THC), den psykoaktiva komponent som förknippas med marijuana, men den är ofta rik på cannabidiol (CBD), en icke berusande förening som är känd för sina potentiella terapeutiska tillämpningar.

Värdet i korsningsavel

Odlingen av Cannabis Ruderalis har fått dragkraft främst på grund av dess värde vid korsbefruktning. Dess tidiga, åldersutlösta autoflowering-egenskaper och motståndskraft mot insekter och sjukdomar gör den till en attraktiv partner för andra cannabissorter. När den korsas med Cannabis Indica-stammar, till exempel, är de resulterande avkommorna autoflowering-växter med förbättrad hårdhet, minskad höjd och högre THC-innehåll.

Den rättsliga statusen

Den rättsliga statusen för Cannabis Ruderalis tenderar att falla inom de bredare rättsliga parametrar som reglerar Cannabis i allmänhet. I många jurisdiktioner är lagligheten av Cannabis Ruderalis ofta knuten till dess THC-innehåll. Denna sort har en naturligt lägre THC-nivå än dess motsvarigheter. Trots detta är de juridiska påföljderna vid hantering, konsumtion och försäljning ofta de samma som för cannabis med högre THC nivå. 

Medicinska användningar och tillämpningar

Utöver sin botaniska betydelse har Cannabis Ruderalis ett betydande medicinskt värde. Det CBD-rika hartset kan extraheras för medicinsk marijuana, och används ofta vid behandling av olika tillstånd som cancer, skleros och aptitlöshet. Dess potential att lindra symtom i samband med dessa tillstånd har lett till ett växande intresse för att utnyttja dess terapeutiska potential.

En hållbar framtid

I en värld där hållbarhet blir allt viktigare utgör Cannabis Ruderalis en spännande möjlighet. Den exemplifierar själva kärnan i motståndskraft och anpassningsförmåga och växer stadigt i de tuffaste av klimat. Dess inneboende styrka, i kombination med den terapeutiska potentialen hos dess CBD-rika harts, utgör en spännande gräns för framtida forskning inom cannabisområdet.

Sammanfattningsvis representerar Cannabis Ruderalis, med sin unika autoblommande egenskap och högre CBD-nivåer, en distinkt gren av Cannabis-familjen. Trots att den är mindre känd jämfört med sina motsvarigheter gör dess potential för korsbefruktning och medicinska tillämpningar den till en viktig del av cannabisberättelsen. Dess förmåga att trivas i utsatta miljöer och dess korta tillväxtcykel visar ytterligare på dess anpassningsförmåga och motståndskraft, viktiga egenskaper i vår kollektiva strävan efter hållbarhet.

Kortfattad version

 • Botaniskt ursprung
  Cannabis Ruderalis kommer ursprungligen från Central- och Östeuropa samt Ryssland. Det är en tålig växt som trivs i hårda klimat. 
 • Unika egenskaper
  Den är mindre än andra Cannabis-arter och har unika ”auto-flowers”, vilket innebär att den blommar baserat på mognad snarare än förändringar i ljuscykeln.
 • Kemisk sammansättning
  Cannabis Ruderalis har lägre THC-nivåer, men är ofta rik på CBD, vilket gör den potentiellt användbar för terapeutiska tillämpningar.
 • Korsningsvärde
  De självblommande och sjukdomsresistenta egenskaperna hos Cannabis Ruderalis gör den till en värdefull art för korsning, vilket förbättrar härdigheten och minskar höjden hos andra cannabisstammar.
 • Rättslig status
  Dess juridiska status faller vanligtvis inom bredare cannabisbestämmelser. Eftersom det är lågt i THC har det ofta en mildare juridisk status än cannabisstammar med hög THC.
 • Medicinska tillämpningar
  Det har en betydande potential i medicinska tillämpningsområden, särskilt på grund av dess höga CBD-innehåll. Det har använts i behandlingar av olika tillstånd, inklusive cancer och skleros.
 • Hållbarhet
  Cannabis Ruderalis är en hållbar gröda tack vare sin motståndskraft och anpassningsförmåga, och kan växa i tuffa och utsatta miljöer.