Jordbruk

Utmaningar inom hampaodling

Utmaningar inom hampaodling 

Hampa är en robust växt men känslig för klimatförändringar som kan påverka dess tillväxtcykel och kvalitet. Optimala växtförhållanden kräver en fin balans av temperatur, solljus och nederbörd. Förändringar i dessa parametrar kan leda till minskad tillväxt, lägre fröproduktion och en försämrad fiberkvalitet. En ovanligt våt säsong kan exempelvis öka risken för mögel och svampinfektioner, medan […]

Utmaningar inom hampaodling  Läs mer »

Hampans potential inom koldioxidbindning

Hampans potential inom koldioxidbindning

I takt med att världen brottas med klimatförändringarna blir sökandet efter hållbara lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser allt mer angeläget. I detta sammanhang föreslår en ny tysk rapport hampa, en traditionellt förbisedd resurs, som en effektiv koldioxidbindare i nivå med trä. Att använda hampa i byggandet skulle kunna erbjuda en dubbel fördel genom

Hampans potential inom koldioxidbindning Läs mer »

Hampafibrer och deras unika egenskaper

Hampafibrer och deras unika egenskaper

Hampafibrer, som härrör från den välkända arten Cannabis, är en robust del av den naturliga bastfiberfamiljen. De har skapat sig en egen nisch tack vare sin biologiska nedbrytbarhet, låga densitet och exceptionella mekaniska, termiska och akustiska egenskaper. De är mycket eftertraktade som förstärkningselement i kompositmaterial. Utöver detta öppnar ytfunktionaliseringen av hampafibrer upp för en rad

Hampafibrer och deras unika egenskaper Läs mer »

Hampans samhällseffekt

Hampans samhällseffekt

Under antiken var hampa mer än bara en jordbruksråvara; den hade en helig och kulturell betydelse. Hampan odlades av civilisationer som Kina, Egypten och Grekland och hyllades för sina olika användningsområden inom textil, medicin och religiösa ritualer. I Kina betraktades hampa som en symbol för balans och harmoni, integrerad i traditionella ceremonier och konstformer. Kineserna

Hampans samhällseffekt Läs mer »

Medicin hampa

Hampans roll i antikens medicin och odling 

Dena växt är mångsidig och har en rik och komplex historia som går tillbaka till forntida civilisationer över hela världen. Dess betydelse och användningsområden varierade mellan kulturer, men dess påverkan var alltid signifikant. Från det forntida Kina till Egyptens mystiska värld och ända till det klassiska Grekland, var hampa en växt som inte bara användes

Hampans roll i antikens medicin och odling  Läs mer »

hampa jordbruk

Hampa jordbruk

Hampans många olika användningsområden och fördelaktiga egenskaper har sitt ursprung i dess genetiska sammansättning. Hampans sammansättning av cannabinoider domineras främst av cannabidiolsyra (CBDA) eller tetrahydrocannabinolsyra (THCA), med sporadiska förekomster av cannabichromensyra (CBCA) eller cannabigerolsyra (CBGA). Förädlingsarbetet fokuserar på att öka det totala cannabinoidinnehållet samtidigt som THCA-dominansen bevaras, vilket frigör växtens fulla potential för varierade användningsområden.

Hampa jordbruk Läs mer »