hampa livsmedel

Hampa livsmedel

Hampa, den mångsidiga växten som härstammar från Cannabis sativa, håller organiskt på att ta sig in i livsmedelsindustrin. Medan vissa kanske förknippar Cannabis sativa med rekreationsdroger, har den icke-berusande industriella hampan lyckats väva in sin magi i en rad produkter, från kosttillskott och drycker till hampa te och godis. I den här artikeln undersöks den historiska betydelsen, de juridiska konsekvenserna, näringsvärdet och den framtida potentialen för denna exceptionella växt inom livsmedelsindustrin.

Industriell hampa och livsmedelsindustrin

I århundraden har man känt till hampfröns naturliga goda egenskaper. De har använts som livsmedel och omvandlats till en rad olika produkter som mjöl, hampaprotein, hampafrösmör och olja. Industrihampa, som kännetecknas av låga nivåer av tetrahydrocannabinol (THC), är undantagen från narkotikalagstiftningen och kan spela en avgörande roll vid framställning av livsmedelsprodukter. Det är dock viktigt att följa de maximala gränsvärdena för THC i hampfrön och hampfröprodukter, som anges i förordningarna.

Hampaprodukter: Laglighet och förordningar

Nationell narkotika-, läkemedels- och livsmedelslagstiftning reglerar gemensamt försäljningen av hampaprodukter. Det juridiska landskapet är dock fortfarande komplext, särskilt när det gäller användningen av cannabidiol (CBD), en förening som härrör från andra delar av växten än fröna. I Sverige är CBD-olja inte tillåten som livsmedel och betraktas som ett ”nytt livsmedel” av Europeiska unionen (EU).

Dessutom är användningen av andra delar av industrihampa, såsom blad, stjälkar, rötter och blommor i livsmedelsprodukter under förtydligande på EU-nivå. Företagen måste visa på en betydande historisk konsumtion inom EU innan dessa produkter kan klassificeras som ”nya livsmedel”. Livsmedelsverket ger vägledning om hur de rättsliga kraven ska uppfyllas, men det slutliga ansvaret ligger hos tillverkarna.

Hampafrön: Ett näringsmässigt kraftpaket

Hampafrön och produkter som härrör från dem, t.ex. hampafröolja (både kallpressad och varmpressad), hampakli, hampaprotein och hampafrömjöl, har varit en viktig del av vår livsmedelshistoria. Dessa frön är rika på protein, fibrer och hälsosamma fettsyror, inklusive omega-3 och omega-6, och är en näringsmässig ledstjärna. THC, en cannabinoid som finns i Cannabis sativa, är dock en reglerad substans på grund av dess psykotropa egenskaper. Därför måste största försiktighet iakttas för att förhindra kontaminering av fröprodukter med andra växtdelar under tillverkningen.

CBD-olja: En framväxande utmanare

CBD-olja, ett derivat av andra delar av växten än fröna, får allt större erkännande. Dess klassificering som livsmedelsprodukt är dock under övervägande, och i vissa fall kan den betraktas som ett läkemedel eller en medicin. Följaktligen faller det under Läkemedelsverkets jurisdiktion. I juni 2019 fastställde Högsta domstolen i en dom att CBD-olja som innehåller THC betraktas som narkotika, oavsett THC-källan. Den pågående EU-diskussionen om klassificeringen av andra delar av industrihampa, som blad, stjälkar, rötter och blommor, som ”nya livsmedel” bidrar ytterligare till den juridiska komplexiteten.

Hampa: Ett steg mot hållbarhet

I skärningspunkten mellan innovation och tradition är hampa verkligen en lovande grön revolution inom livsmedelsindustrin. Dess otaliga fördelar, i kombination med dess hållbarhet, gör den till ett spännande framtidsperspektiv. Industrihampa har inte bara potential att bidra till en hälsosammare kost utan kan också mildra vissa av de miljöproblem som är kopplade till livsmedelsproduktion.

Det finns dock ett behov av tydlig och sammanhängande lagstiftning och större allmän medvetenhet om hampaprodukter. Detta skulle bana väg för en mer inkluderande och utbredd användning av hampa inom livsmedelsindustrin, och visa upp en sann blandning av naturens rikedomar och människans uppfinningsrikedom. Se våra poster om hampa på vår blogg eller se vanliga frågor och svar i denna FAQ om hampa.

Kortfattad version 

 • Hampa, som härstammar från Cannabis sativa, gör avtryck i livsmedelsindustrin med produkter som kosttillskott, drycker, te, godis och mycket mer.
 • Industrihampa, som kännetecknas av låga THC-halter, är undantagen från narkotikalagstiftningen och används inom livsmedelsindustrin.
 • Hampafrön och hampafröbaserade produkter, som mjöl, hampaprotein, hampafrösmör och olja, har historiskt sett konsumerats som livsmedel.
 • Lagstiftningen för hampaprodukter omfattar nationell narkotika-, läkemedels- och livsmedelslagstiftning, vilket gör situationen komplex.
 • Användningen av CBD, som utvinns ur andra delar av växten än fröna, i livsmedel övervägs för närvarande av Europeiska unionen (EU) och är inte tillåtet som livsmedel i Sverige.
 • Användningen av andra delar av industrihampa, som blad, stjälkar, rötter och blommor, i livsmedelsprodukter håller på att klargöras på EU-nivå.
 • Hampafrön är rika på protein, fibrer och hälsosamma fettsyror, vilket gör dem till ett näringsmässigt kraftpaket.
 • THC, ett psykotropiskt ämne som finns i Cannabis sativa, är reglerat, och kontaminering av fröprodukter under tillverkningen måste undvikas.
 • Enligt Högsta domstolens beslut i juni 2019 betraktas CBD-olja som innehåller THC som narkotika.
 • Industrihampa bidrar inte bara till en hälsosammare kost utan tar också itu med vissa miljöfrågor i samband med livsmedelsproduktion.
 • Tydlig lagstiftning och allmän medvetenhet behövs för att öka användningen av hampa inom livsmedelsindustrin.