Scotts Miracle-Gro

ScottsMiracle-Gro

ScottsMiracle-Gro är ett namn som har blivit synonymt med trädgårdsskötsel och landskapsvård. Med en historia som sträcker sig över 150 år har företaget utvecklats från en lokal gräsmatteservice till en global ledare inom trädgårdsprodukter och hållbarhetsinitiativ. Denna artikel ger en djupgående titt på ScottsMiracle-Gros verksamhet, deras företagsansvar, och hur de strävar efter att ”GroMoreGood” överallt.

Företagets historia

ScottsMiracle-Gro grundades 1868 och har sedan dess vuxit till att bli en av de mest igenkända varumärkena inom trädgårdsindustrin. Företaget har en rik historia av innovation och kundengagemang, vilket har lett till en bred portfölj av pålitliga produkter och en lojal kundbas.

Affärsmodell och produktutbud

Som en ledare inom trädgårds- och landskapsprodukter erbjuder ScottsMiracle-Gro ett brett sortiment av produkter som inkluderar gödselmedel, gräsfrön, bekämpningsmedel, och trädgårdsutrustning. Deras affärsmodell är inriktad på att tillhandahålla lösningar för både hemmaodlare och professionella landskapsarkitekter.

Hållbarhetsåtaganden

ScottsMiracle-Gro har ett starkt engagemang för hållbarhet och samhällsansvar, vilket framgår av deras årliga Corporate Responsibility Report. Företaget har initierat flera program för att främja hållbarhet, inklusive GroMoreGood Initiative, Water Stewardship, och The Pollinator Promise.

Innovation och forskning

Innovation är kärnan i ScottsMiracle-Gros verksamhet. Med avancerade R&D-faciliteter arbetar de kontinuerligt med att utveckla nya produkter och förbättra säkerheten och prestandan för befintliga produkter. De lägger stor vikt vid produktinnovation och bekämpningsmedelssäkerhet.

Finansiell information

ScottsMiracle-Gro är ett börsnoterat företag som regelbundet rapporterar om sin finansiella prestanda. Enligt de senaste pressmeddelandena har företaget offentliggjort sina fullårsresultat för 2023 och meddelat utdelningsbetalningar till sina aktieägare.

Ledarskap och företagskultur

Företagets ledarskap är dedikerat till att upprätthålla en stark företagskultur som värderar hälsa och välbefinnande, mångfald och inkludering, samt frivilligarbete. De har även specifika program för militärer och veteraner samt internships för att stödja nästa generations arbetskraft.

Utmaningar och möjligheter

ScottsMiracle-Gro står inför utmaningar som alla stora företag gör, inklusive att navigera i en värld med föränderliga klimatförhållanden och en ökad efterfrågan på hållbara produkter. Samtidigt erbjuder dessa utmaningar möjligheter att leda vägen mot mer hållbara trädgårdsskötselpraktiker.

Med en solid grund i innovation och ett engagemang för hållbarhet, är ScottsMiracle-Gro väl positionerat för att fortsätta sin tillväxt och utvidga sitt positiva avtryck på samhället och miljön.

Om Scotts Miracle-Gro

ScottsMiracle-Gro är mer än bara ett trädgårdsföretag; det är en organisation som är djupt rotad i att förbättra livet för människor och planeten. Genom att fortsätta att ”GroMoreGood” överallt, strävar de efter att inte bara vara ledande inom sin bransch utan också att vara en kraft för positiv förändring i världen.

 • Startår: 1868
 • Huvudkontor: Marysville, Ohio, USA
 • Börsnotering: New York Stock Exchange (NYSE) 
 • Ticker: SMG
 • Kärnverksamhet: Tillverkning och försäljning av trädgårdsprodukter och landskapsvårdslösningar
 • Produktutbud: Gödselmedel, gräsfrön, bekämpningsmedel, trädgårdsutrustning och andra trädgårds- och landskapsprodukter
 • Hållbarhetsåtaganden: GroMoreGood Initiative, Water Stewardship, The Pollinator Promise
 • Innovation och Forskning: Avancerade R&D-faciliteter och fokus på produktinnovation och bekämpningsmedelssäkerhet
 • Ledarskap och Företagskultur: Program för hälsa och välbefinnande, mångfald och inkludering, samt stöd för militärer och veteraner
 • Utmaningar och Möjligheter: Navigering i en värld med föränderliga klimatförhållanden och ökad efterfrågan på hållbara produkter
 • Framtidsutsikter: Fortsatt tillväxt och utvidgning av företagets positiva påverkan på samhället och miljön. 
Anette Lindkvist
Senaste inläggen av Anette Lindkvist (se alla)